ul. Bohaterów Warszawy 120, Busko-Zdrój
  • PL
  • DE
  • EN
  • FR

Projekt zakładał wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej linii do produkcji proekologicznych okien zintegrowanych z systemem paneli fotowoltaicznych (OZE).

W ramach projektu rozpoczęto produkcję całkowicie nowego produktu: proekologicznych okien mających na celu zmniejszenie zużycia energii.
Projekt charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności, a dzięki jego wdrożeniu nastąpił znaczący wzrost zatrudnienia (3 nowe etaty)
Co więcej, nastąpiło uruchomienie nowej strony WWW jako zaawansowanej TIK w celu otworzenia nowego kanału sprzedaży (B2C) oraz kooperacji (B2B).

Plan inwestycji zaspokoi potrzeby firmy, a zakres kosztorysowy jest niezbędny do osiągnięcia celów założonych przez wnioskodawcę. Cała inwestycja jest efektem analizy rynku i potrzeb klientów – popyt na nowe produkty, co związane jest z umacnianiem pozycji firmy na rynku europejskim.

Okres realizacji projektu: 2016 – 2018.
Wskaźniki produktu:

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów
nowych dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa]: 1,00
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]: 1,00
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]: 1,00
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów
nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa]: 1,00
Wskaźniki rezultatu:
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]: 1,00
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]: 3,00
Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych [szt.]: 1,00