ul. Bohaterów Warszawy 120, Busko-Zdrój
  • PL
  • DE
  • EN
  • FR

Szprosy

Szprosy to elementy dekoracyjne, które dzięki możliwym do zastosowania rodzajom oraz kolorom mogą stać się prawdziwą ozdobą Twoich nowych okien.

ZAMÓW POMIAR

System

Szprosy umieszczone na zewnętrznej powierzchni szyby z jednej lub obu stron, wykonane z tego samego materiału ramy okienne.

Dostępne rozmiary

25, 35, 55mm

Kolorystyka

Kolor dopasowany do ram okiennych

Zastosowanie

Okna PCV, drewniane, aluminiowe

System

Szprosy umieszczone wewnątrz pakietu szybowego. Wykonane są z ozdobnych profili aluminiowych o przekroju 0,6mm mocowanych na stałe do ramek międzyszybowyc

Dostępne rozmiary

8 x 10 mm, 18 x 8 mm, 26 x 8 mm lub 45 x 8 mm

Zalety

doskonała sztywność konstrukcji, minimalizacja ryzyka drgania szprosów wewnątrz szyby,

niewielka waga, łatwość mycia szyb

Zastosowanie

Okna PCV, drewniane, aluminiowe

Szyby

Szyby mają duży wpływ nie tylko na termoizolacyjność, ale również na inne istotne cechy użytkowe okien. Wybierając odpowiednie pakiety szybowe, pomożemy Państwu dopasować stolarkę okienną do indywidualnych potrzeb..

ZAMÓW POMIAR

Klasa bezpieczeństwa – Zastosowanie

33.1 O2 - Szkło bezpieczne stosowane w witrynach oraz oknach gdzie istnieje ryzyko wybicia, uszkodzenia szyby. Po uderzeniu kawałki szkła są podtrzymywane przez folię.

44.2 P2 - Szkło antywłamaniowe z 2mm folią ochronną. Podstawowa klasa zabezpieczenia okna. Stosowane z domach jednorodzinnych, miejscach narażonych na próbę włamania.

44.4 P4 - Szkło antywłamaniowe z 4mm folią ochronną. Stosowane z lokalach gospodarczych, sklepach, kioskach, witrynach, miejscach mocno narażonych na próby włamania lub wandalizmu

SZYBY O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH TERMICZNYCH
Typ okna – Możliwy do zastosowania pakiet szybowy

Okno Classic - maksymalnie 4/16/4 Ug=1,0

Okno Rodeo - maksymalnie 4/16/4/16/4 Ug=0,5

Okno Sirius - maksymalnie 4/16/4/16/4 Ug=0,4

Okno Standard - maksymalnie 4/16/4 Ug=1,0

Okno Plus - maksymalnie 4/16/4/16/4 Ug=0,6

Okno Profit - maksymalnie 4/16/4/16/4 Ug=0,5

Okno Capital - maksymalnie 4/16/4/16/4 Ug=0,4

Szyby zespolone
Jednym z głównych elementów konstrukcji okna są szyby. W standardowym oknie dwudzielnym, o wymiarach 1500 mm x 1500 mm, powierzchnia szyb, stanowi około 65% całkowitej powierzchni okna, a w takim samym oknie jednodzielnym aż 85%.
W zależności od indywidualnych potrzeb kupujących, nowoczesne okna z PVC mogą być przeszklone szybami pojedynczymi, szybami zespolonymi jednokomorowymi lub szybami zespolonymi dwukomorowymi.Standardowo w oknach PCV oraz drewnianych zastosowane są szyby jednokomorowe o budowie 4/16/4 oraz współczynniku Ug=1,0

Konstrukcja szyby zespolonej

Szkło float

Powłoka niskoemisyjna

Przestrzeń międzyszybowa

Uszczelnienie butylem

Ramka dystansowa

Pochłaniacz wilgoci (sito molekularne)

Parametry szyb zespolonych
Współczynnik przenikania ciepła szyby „Ug” – współczynnik przenikania ciepła to gęstość strumienia ciepła przepuszczonego przez określoną konstrukcję, podzielona przez różnicę temperatur otoczenia po obu stronach konstrukcji w ustalonych warunkach. Bardziej ogólnie współczynnik ten można opisać jako wielkość określającą ilość ciepła traconego przez metr kwadratowy szkła lub innego materiału budowlanego w ustalonych warunkach gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1* K (lub 1o C). Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m2 * K). Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby „Ug”, tym lepiej szyba chroni przed stratami ciepła. Współczynnik przepuszczalności światła „Lt” – Współczynnik przepuszczalności światła, to parametr pokazujący jaka część światła widzialnego, padająca pod kątem bliskim 90o przepuszczana jest przez szkło. Współczynnik przepuszczalności światła „Lt” podawany jest zawsze jako wartość %. Im wyższa jest % wartość współczynnika przepuszczalności światła, tym więcej światła przenika przez szybę do wnętrza pomieszczenia. Więcej na ten temat napiszemy w części ABC omawiającej właściwości okien z PVC. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej „g” – Całkowita przepuszczalność energii słonecznej, to parametr pokazujący jaka część promieniowania słonecznego padającego pod kątem zbliżonym do 90o, przepuszczona jest przez przeszklenie do wnętrza pomieszczenia. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii „g” podawany jest zawsze jako wartość % lub ułamek dziesiętny. Im wyższa jest % lub dziesiętne wartość całkowitego współczynnika przepuszczalności energii „g”, tym większe są pasywne zyski energii przenikającej przez szybę do wnętrza pomieszczenia.

Nawiewki

Zadaniem nawiewników jest zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń poprzez umożliwienie dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń.

ZAMÓW POMIAR

Umożliwiają prawidłową pracę systemu wentylacji naturalnej i mechanicznej wentylacji wywiewnej

Umożliwiają regulację strumienia powietrza w zależności od warunków pogodowych oraz wymagań użytkowników

Poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach

Ograniczają ryzyko zawilgocenia pomieszczeń i rozwoju pleśni i grzybów w mieszkaniu

Rodzaj sterowania

Sterowanie ręczne

Zasada działania

Ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika

Wydajność [m3/h]

6 - 30 m3/h

Zastosowanie

Najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku doprowadzenia powietrza do pomieszczeń mieszkalnych z urządzeniami gazowymi takimi jak piece, termy, podgrzewacze.

Rodzaj sterowania

Automatyczne - samoregulujące

Zasada działania

Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.

Wydajność [m3/h]

do 16/20 m3/h

Zastosowanie

Okna PCV, drewniane - w miejscach gdzie przepisy nie ograniczają użycia nawiewników ciśnieniowych i higrosterowanych

Rodzaj sterowania

Automatyczne - samoregulujące

Zasada działania

Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

Wydajność [m3/h]

7 - 28 m3/h

Zastosowanie

Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz Istnieje możliwość blokady w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały dopływ powietrza W zależności o sposobu montażu zmienia się kierunek nawiewu powietrza (pionowo w górę lub ukośnie) Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego

Okucia

Prawidłowy dobór okuć to gwarancja komfortu użytkowania okien. Wybieraj z z wielu dostępnych rozwiązań poprawiających komfort użytkowania lub bezpieczeństwo.

ZAMÓW POMIAR

Dzięki wyposażeniu okucia Winkhaus w odpowiednią ilość punktów bezpiecznych (grzybków i stalowych zaczepów), uzyskujemy różne klasy zabezpieczenia okna przed włamaniem.

Okno o zwiększonej odporności na włamanie (klasy WK1 i WK2) musi bezwzględnie:

być wyposażone w certyfikowane okucie z 4 punktami bezpiecznymi (klasa 1) lub min. 7 punktami bezpiecznymi (klasa 2);

być wykonane z profilu wzmocnionego stalowym kształtownikiem;

posiadać szybę antywłamaniową;

posiadać klamkę z kluczykiem;

zostać prawidłowo zamontowane w murze przez autoryzowaną grupę montażową.

Okucie Winkhaus autoPilot posiada certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej poświadczające zgodność z normą ENV 1627:1999 w klasach 1 i 2 (okna z PCW) oraz w klasach 1, 2 i 3 (okna drewniane).

O tym, jakie funkcje będzie miało okno, decyduje mechanizm, którego nie widać – okucie ukryte pomiędzy skrzydłem a ramą okna. Każde nowoczesne okucie pozwala na otwieranie, uchylanie i zamykanie skrzydła. To dziś standard. Jeśli jednak cenimy wygodę i bezpieczeństwo, warto wiedzieć, co jeszcze potrafi inteligentny system okuć.

AUTOPILIOT
Podstawowy system okuć uchylno-rozwieranych na rynku. Umożliwia zastosowanie szeregu elementów, które podnoszą funkcjonalnośći wygodę użytkowania okna. W większość z nich można wyposażyć oknonawet po wielu latach jego użytkowania.

BLOKADA OBROTU KLAMKI
Mechanizm ten wymusza prawidłową obsługę okna, czyli uniemożliwia uchylenie skrzydła, gdy okno jest otwarte. Dzięki niemu nie dojdzie do „wyczepienia się” skrzydła z górnego zawiasu. Podnośnik
dodatkowo lekko unosi skrzydło i zapewnia płynne jego przechodzenie z pozycji otwartej do zamkniętej. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane do okien o dużych rozmiarach.

COMFORT
To nowe na rynku okucie z dodatkową funkcją odstawienia skrzydła od ramy. Gdy przekręcamy klamkę pionowo do góry, pomiędzy ramą a skrzydłem powstaje 6-milimetrowa szczelina. Umożliwia ona efektywne wietrzenie przy zaryglowanym oknie. Dzięki specjalnym zaczepom, „otwarte” okno jest zabezpieczone przed włamaniem tak, jakby było zamknięte.

ESTETYKA
By dopełnić estetyki okien, warto zamaskować zawiasy odpowiedniego koloru osłonami. W standardowej ofercie Winkhaus posiada osłony zawiasów w kolorach: białym, brązowym, srebrnym, stalowym oraz stare złoto i mosiądz, a na specjalne zamówienie dostarcza je w dowolnym kolorze palety RAL.

Grzybek
To specjalny trzpień ryglujący skrzydło w ościeżnicy. Te charakterystyczne grzybki wraz ze stalowymi zaczepami na ramie okna stanowią tzw. punkty bezpieczne. Im więcej takich punktów, tym większa odporność okna na włamanie

MIKROWENTYLACJA
Jest możliwa po przekręceniu klamki w górę o 45° od pozycji poziomej – wtedy między ramą a skrzydłem powstaje niewielka (3 mm) szczelina, która zapewnia stały dopływ świeżego powietrza. Skrzydło pozostaje w tej pozycji dzięki specjalnemu zaczepowi rozszczelniającemu.

OGRANICZNIK ROZWARCIA
Ograniczając otwarcie skrzydła do kąta 90°, zabezpiecza je przed uderzaniem o wnękę okienną przy silnym wietrze. Wbudowany hamulec cierny utrzymuje otwarte skrzydło w żądanej pozycji.

REGULACJA ROLKI „ZIMNA-LATO”
Zmiany temperatury powodują rozszerzania się i kurczenie tworzywa, z którego wykonane jest okno. Dlatego wymaga ono okresowych regulacji docisku skrzydła do ościeżnicy. Okucia Winkhaus wyposażone są w rolki ryglujące z możliwością ręcznej regulacji docisku. Dzięki nim możemy samodzielnie zmniejszyć docisk skrzydła do ramy latem, a zwiększyć – zimą.

STOPNIOWANIE UCHYŁU
Odpowiada za nie mechanizm MSL. Sprawia on, że stopień uchylenia skrzydła można zmieniać. Zamiast jednej pozycji uzyskujemy – zależnie od pogody lub potrzeb domowników – 5 lub 7 położeń skrzydła. Dzięki temu można regulować intensywność przewietrzania, przekręcając klamkę
na kolejny „stopień”. Uchylone skrzydło jest także zabezpieczone przed zatrzaśnięciem.

ZATRZASK BALKONOWY
Zapobiega uderzaniu otwartych drzwi o ościeżnicę, gdy jesteśmy na balkonie. Wychodząc na balkon, zamykamy drzwi, pociągając za specjalny uchwyt – zatrzask utrzymuje skrzydło w ościeżnicy. Drzwi otworzą się ponownie przy lekkim nacisku z zewnątrz.

O tym, jakie funkcje będzie miało okno, decyduje okucie, ukryte pomiędzy skrzydłem a ramą okna.
Każde nowoczesne okucie pozwala na otwieranie, uchylanie i zamykanie skrzydła. To dziś standard.
ActivPilot to nowy na rynku, innowacyjny system okuć. Zastosowano w nim szereg udogodnień, zwiększających wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Okucie activPilot wyróżnia także atrakcyjny design. Jeśli cenisz wygodę i bezpieczeństwo, wybierz nowe okucie firmy Winkhaus.

 

BEZPIECZEŃSTWO
System ryglowania okucia activPilot oparty jest na trzpieniach w kształcie ośmiokątnych grzybków. Grzybki współpracują z zaczepami standardowymi bądź antywłamaniowymi – ze stali. Od nich zależy poziom zabezpieczenia antywłamaniowego: im więcej zaczepów stalowych, tym większa odporność okna na włamanie. Taki system daje dużą swobodę wyboru: standardowy poziom zabezpieczenia okna można w razie potrzeby podwyższyć do 1 lub 2 klasy odporności na włamanie. Wystarczy wymienić odpowiednią ilość zaczepów i dodać certyfikowaną klamkę z kluczykiem. Jest to możliwe nawet po wielu latach użytkowania okna.

ŁATWA REGULACJA
Zmiany temperatury powodują rozszerzanie się i kurczenie tworzywa, z którego wykonane jest okno. Dlatego wymaga ono okresowych regulacji docisku skrzydła do ramy. Ośmiokątny grzybek ryglujący umożliwia łatwą – ręczną regulację docisku. Prze-kręcając grzybek, można zmniejszyć docisk skrzydła do ramy latem, a zwiększyć – zimą. activPilot to jedyny na świecie system okuć wyposażony w taki sposób ryglowania

WYSOKA JAKOŚĆ
Wysoką jakość okucia activPilot dokumentują badania na ilość cykli otwarć i zamknięć przeprowadzone zgodnie obowiązującymi z normami europejskimi. Uzyskane certyfikaty dają pewność wysokiej trwałości i jakości okucia.

ESTETYKA
Nowoczesny design okucia activPilot nadaje oknom atrakcyjny wygląd. Zaczepy ramowe oraz zawiasy nawiązują do najnowszych trendów wzornictwa przemysłowego. Zaokrąglone krawędzie elegancko wyglądają i łatwo się je myje.

FUNKCJE DODATKOWE
Okucie activPilot można łatwo rozszerzać o dodatkowe funkcje. Zobacz niektóre z elementów, które montażysta szybko i bez kłopotu zainstaluje w już użytkowanym oknie otwierając zakładkę „Dodatki”

Duże przeszklenia są cechą charakterystyczną nowoczesnej architektury. Wpuszczają do wnętrza mnóstwo światła, zapewniają piękny widok, sprawiają, że pomieszczenia zaczynają „oddychać”. Jednak okna otwierające się w sposób tradycyjny do wewnątrz wymagają sporo miejsca. Doskonałym rozwiązaniem są okna uchylno-przesuwne, które łączą piękno z komfortem, nie absorbując przestrzeni.

Funkcjonalne i estetyczne
Dzięki okuciom uchylno-przesuwnym typu duoPort SK firmy Winkhaus można konstruować okna o wysokości do 2,7 m, czyli wykonać przeszklenie całej ściany, od podłogi do sufitu. Takie okucia powodują, że okna są wygodne w obsłudze, a my możemy zagospodarować przestrzeń w ich pobliżu zgodnie z naszymi upodobaniami. Okucie duoPort SK pozwala płynnie i bezszelestnie przesuwać i uchylać okna z drewna lub PCW, o maksymalnym ciężarze 200 kg. Można je montować także do wąskich profili, umożliwiających maksymalne doświetlenie pomieszczeń.

Łatwiejsze otwieranie i zamykanie
Okucie duoPort dostępne jest w 2 wariantach: SK-S i SK-Z. Wariant SK-Z posiada dodatkową funkcję sterowania w klamce, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.

Innowacyjne rozwiązania techniczne
Niezależnie od wariantu okucia duoPort SK, który wybierzemy, korzystamy z udogodnień najnowszej technologii. Wyraża się ona w funkcjonalności i komforcie obsługi okien. Parametry takie jak odstawienie skrzydła oraz szerokość pasa montażowego powodują, że system duoPort SK może być montowany do różnego typu profili: od standardowych po wielokomorowe, przeznaczone do domów pasywnych. Nośność okucia natomiast umożliwia stosowanie ciężkich szyb o właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych. Dzięki zwiększonej średnicy rolek także bardzo duże skrzydła przesuwamy bez wysiłku, płynnie i bezszelestnie. Zintegrowane szczotki czyszczące szyny jezdne zapewniają płynne działanie okucia nawet po wielu latach użytkowania. Osłony chronią wózki przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, a ich nowoczesny design sprawia, że okucie harmonijnie komponuje się z oknem. System ryglowania z wygodną regulacją docisku skrzydła do ościeżnicy powala uzyskać optymalną szczelność okien. Okucie duoPort spełnia wymagania stawiane systemom o wysokiej izolacyjności termicznej.

Jeszcze większa wygoda
duoPort w wersji SK-Z posiada funkcje, dodatkowo zwiększające komfort użytkowania. Specjalna ergonomiczna klamka z mechanizmem wspomagającym zintegrowanym z rozwórką pozwala bez żadnego wysiłku otwierać i zamykać także duże i ciężkie drzwi balkonowe. Współpracujący z klamką system zatrzaskowy powoduje płynne przechodzenie skrzydła z pozycj i przesuwnej do uchylnej.
Wbudowana funkcja automatycznego uchyłu ułatwia uchylanie i zamykanie zwłaszcza dużych okien.

Bezpieczeństwo dla każdego
Okna tarasowe na parterze są statystycznie najbardziej narażone na włamanie. Warto więc wyposażyć je we wzmocnione okucia odpowiedniej klasy. Dzięki modułowej budowie systemu duoPort SK można łatwo dostosować standard bezpieczeństwa do indywidualnych wymagań użytkownika. Wariant
podstawowy okucia jest wyposażony w solidne trzpienie ryglujące w kształcie grzybków, spełniające wymagania dla okien o zwiększonej odporności na włamanie. Przez zastosowanie odpowiedniej liczby stalowych zaczepów antywłamaniowych, montowanych na ramie okna, uzyskujemy podwyższony
poziom zabezpieczenia w klasie WK1 lub WK2 (według normy ENV 1627-1630). Odporność okucia duoPort SK na włamanie dokumentują badania wykonane w Instytucie Techniki Okiennej (ift) w Rosenheim. Okucie duoPort SK jest wyposażone w blokadę obrotu klamki, wymuszającą prawidłowe
użytkowanie okna. Bezpieczeństwo i pewność funkcjonowania gwarantuje ponadto innowacyjny mechanizm przegubowy okucia. Dzięki jego nowej konstrukcji uzyskano większą stabilność pozycji otwarcia. Dodatkowym zabezpieczeniem (w wersji duoPort SK-Z) jest blokada zatrzaśnięcia skrzydła, uniemożliwiająca niekontrolowane zamknięcie drzwi, gdy przebywamy na tarasie.

Ponadczasowy design
Okna są inwestycją na dziesiątki lat. Projektanci firmy Winkhaus dobrze o tym wiedzą, dlatego jej produkty nie tylko charakteryzują się wysoką jakością i trwałością ale także ponadczasowym, atrakcyjnym wzornictwem. duoPort SK sprawdza się zarówno w oknach z PCW jak i drewnianych. Okucie wyróżnia estetyczny design widocznych elementów i uniwersalna kolorystyka osłon. Okucie można stosować do szerokiej gamy profili, a także ciężkich drzwi tarasowych. Nawet w swoim najcięższym wariancie okucie jest dyskretne i eleganckie. Płaskie osłony wózków i zaślepki o nowoczesnym kształcie, dopasowane kolorystycznie do klamki, sprawiają, że okno wygląda perfekcyjnie. Koncepcja okucia duoPort SK łączy w harmonijną całość profil, osłony i klamki. Dopracowana w szczegółach estetyka predestynuje to rozwiązanie do stosowania w nieszablonowych projektach architektonicznych, np. dużych przeszkleniach sięgających od podłogi do sufitu.

BLOKADA OBROTU KLAMKI
Element dwufunkcyjny to blokada obrotu klamki z podnośnikiem skrzydła. Mechanizm ten uniemo-żliwia uchylenie skrzydła, gdy okno jest otwarte. Dzięki niemu nie dojdzie do „wyczepienia się” skrzydła z górnego zawia-su. Podnośnik lekko unosi skrzydło i zapewnia jego płynne przechodzenie z pozycji otwartej do zamkniętej. Ta funkcja jest szczególnie polecana dla dużych okien.

STOPNIOWANY UCHYŁ
Za stopniowany uchył odpowiada mechanizm MSL. Zamiast jednej pozycji uzyskujemy 5 położeń uchylonego skrzydła, przekręcając klamkę na kolejny „stopień”. Uchylone skrzydło jest także zabezpieczone przed zatrzaśnięciem. Dzięki MSL regulujemy intensywność wietrzenia odpowiednio do potrzeb i unikamy niepotrzebnych strat ciepła.

DŹWIGNIA Z PRZYCISKIEM
Okna dwuskrzydłowe z tzw. „ruchomym słupkiem” wyposażone są w dźwignię z przyciskiem. Naciśnięcie przycisku powoduje wysunięcie dźwigni, która otwiera drugie skrzy-dło. Rozwiązanie to jest nie tylko eleganckie, ale także bardzo wygodne w użytkowaniu.

ZATRZASK BALKONOWY
Element wielofunkcyjny łączy funkcję blokady obrotu klamki i podnośnika z zatrzaskiem balko-nowym. Wychodząc na balkon, zamykamy drzwi, pociągając za specjalny uchwyt. Zatrzask przytrzymuje skrzydło w ościeżnicy. Drzwi otworzą się ponownie przy lekkim nacisku z zewnątrz.

Klamki okienne

Właściwie dobrana klamka okienna może być detalem będącym wyjątkową ozdobą okna. Stosowane przez PLAS-BUD klamki okienne są nieprzeciętnie trwałe, wykonane z plastiku lub aluminium, w różnych ergonomicznych kształtach. Wszystkie klamki dostępne są w kilku kolorach.

ZAMÓW POMIAR

Klamki Standardowe - z plastiku, w kolorach: biały, srebrny, brązowy, czarny

Klamki Antywłamaniowe Hoppe Secustic - klamka zapobiegająca włamaniu poprzez rozwercenie okna oraz próbę otwarcia od zewnątrz. Klamka z przyciskiem - klamka z blokadą otwarcia w postaci przycisku Klamka z kluczykiem - klamka z blokadą otwarcia w postaci kluczyka

Klamki Niestandardowe Na życzenie istnieje możliwość zamówienia klamek niestandardowych z pośród kilkudziesięciu wzorów, kształtów i kolorów

Hoppe Atlanta Hoppe Tokio z kluczem Hoppe Secustic
Standardowa Z przyciskiem Z kluczem

Uszczelki

System komorowych, termozgrzewalnych uszczelek z tworzywa TPE gwarantuje prawidłową szczeloność okien przez wiele lat.

ZAMÓW POMIAR

Materiał - elastomer termoplastyczny TPE o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Budowa - komorowa, zgrzewane na narożach

Kolorystyka - czarne, szare

większa odporność na czynniki atmosferyczne oraz proces starzenia

jednakowa szczelność przy różnej mocy docisku skrzydła

eliminacja powstawania szczelin oraz mostka termicznego w narożach szyb

ograniczenie zjawiska powstawania smug na szybach podczas mycia okien

najwyższa odporność na odkształcenia trwałe

znakomita giętkość w niskich temperaturach

odporność na płyny czyszczące

TPE - materiał łagodny dla środowiska

Ciepła ramka

Zastosowanie ciepłej ramki na ograniczenie strat ciepła w wyniku mostka cieplnego powstającego na styku szyby z kształtownikiem okna oraz dzięki szerokiej palecie kolorystycznej poprawia ogólną estetykę okien.

ZAMÓW POMIAR

podwyższona wartość współczynnika przenikania ciepła Uw okien o ok. 10 % zgodnie z PN-EN ISO 10077

brak mostka termicznego na krawędziach szyb zespolonych

wyższy termiczny komfort w pobliżu okien

oszczędność kosztów energii ogrzewania nawet do 5%, w zależności od poziomu izolacji

mniejsze ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni szyby, dzięki podwyższeniu temperatury na krawędzi przeszklenia

duży wybór odcieni kolorów umożliwia harmonizację kolorystyczną między ciepłą ramką dystansową a materiałami okiennymi, takimi jak rama, izolacja, uchwyty

gwarantuje odporność na promienie UV i nie matowieje

jedyna w swoim rodzaju matowa powierzchnia

brak metalicznych refleksów, zawsze idealne kąty 90°

Jasny brąz Ciemny brąz Szary Czarny

Kontakt z nami

Masz pytania odnośnie ceny akcesorii ?

Napisz wiadomość przez formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu otrzymania oferty handlowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest firma Plasbud, z siedzibą w Busku-Zdrój przy ulicy Bohaterów Warszawy 120.

Lub skontaktuj się bezpośrednią z naszym doradcą