ul. Bohaterów Warszawy 120, Busko-Zdrój
  • PL
  • DE
  • EN
  • FR

Duża wilgotność w mieszkaniu

Wyraszanie się pary wodnej na wewnętrznej stronie szyby jest zjawiskiem, które ma miejsce gdy wewnątrz pomieszczenia panuje duża wilgotność oraz jest duża różnica temperatur (wewnętrznej i zewnętrznej); jest to tzw. punkt rosy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić jak działa wentylacja grawitacyjna w mieszkaniu. Jeśli działa prawidłowo, to do pomieszczeń trzeba doprowadzić świeże powietrze, tak aby umożliwić jego wymianę. Można to zrobić poprzez zainstalowanie np. nawiewników.

Wilgotność pomieszczeń mieszkalnych powinna oscylować w granicach 45-55% wilgotności względnej; do pomiaru używa się higrometru. Wilgotność powyżej 65% sprzyja rozwojowi grzybów pleśniowych. Pochłaniacz wilgoci można zastosować, nie mniej jednak nie usunie on przyczyny lecz jedynie skutki. Na rynku są chemiczne pochłaniacze wilgoci, niestety nie wiemy jaką mają skuteczność..