Szyby

Szyby

Szyby

Szyby mają duży wpływ nie tylko na termoizolacyjność, ale również na inne istotne cechy użytkowe okien. Wybierając odpowiednie pakiety szybowe, pomożemy Państwu dopasować stolarkę okienną do indywidualnych potrzeb..

Standardowe

 

Szyby zespolone

 
  Jednym z głównych elementów konstrukcji okna są szyby. W standardowym oknie dwudzielnym, o wymiarach 1500 mm x 1500 mm, powierzchnia szyb, stanowi około 65% całkowitej powierzchni okna, a w takim samym oknie jednodzielnym aż 85%.

W zależności od indywidualnych potrzeb kupujących, nowoczesne okna z PVC mogą być przeszklone szybami pojedynczymi, szybami zespolonymi jednokomorowymi lub szybami zespolonymi dwukomorowymi.

 

Standardowo w oknach PCV oraz drewnianych zastosowane są szyby jednokomorowe o budowie 4/16/4 oraz współczynniku Ug=1,0

 
                            

 

Konstrukcja szyby zespolonej

 
 

* Szkło float

* Powłoka niskoemisyjna

* Przestrzeń międzyszybowa

* Uszczelnienie butylem

* Ramka dystansowa

* Pochłaniacz wilgoci (sito molekularne)

 
 

 

Parametry szyb zespolonych

 
 

Współczynnik przenikania ciepła szyby „Ug” – współczynnik przenikania ciepła to gęstość strumienia ciepła przepuszczonego przez określoną konstrukcję, podzielona przez różnicę temperatur otoczenia po obu stronach konstrukcji w ustalonych warunkach. Bardziej ogólnie współczynnik ten można opisać jako wielkość określającą ilość ciepła traconego przez metr kwadratowy szkła lub innego materiału budowlanego w ustalonych warunkach gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1* K (lub 1o C). Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m2 * K).

Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby „Ug”, tym lepiej szyba chroni przed stratami ciepła.

 

Współczynnik przepuszczalności światła „Lt” – Współczynnik przepuszczalności światła, to parametr pokazujący jaka część światła widzialnego, padająca pod kątem bliskim 90o przepuszczana jest przez szkło. Współczynnik przepuszczalności światła „Lt” podawany jest zawsze jako wartość %. Im wyższa jest % wartość współczynnika przepuszczalności światła, tym więcej światła przenika przez szybę do wnętrza pomieszczenia. Więcej na ten temat napiszemy w części ABC omawiającej właściwości okien z PVC.

 

Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej „g” - Całkowita przepuszczalność energii słonecznej, to parametr pokazujący jaka część promieniowania słonecznego padającego pod kątem zbliżonym do 90o, przepuszczona jest przez przeszklenie do wnętrza pomieszczenia. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii „g” podawany jest zawsze jako wartość % lub ułamek dziesiętny. Im wyższa jest % lub dziesiętne wartość całkowitego współczynnika przepuszczalności energii „g”, tym większe są pasywne zyski energii przenikającej przez szybę do wnętrza pomieszczenia.

Antywłamaniowe

Klasa bezpieczeństwa  
Zastosowanie

33.1

O2

Szkło bezpieczne stosowane w witrynach oraz oknach gdzie istnieje ryzyko wybicia, uszkodzenia szyby. Po uderzeniu kawałki szkła są podtrzymywane przez folię.

44.2

P2

Szkło antywłamaniowe z 2mm folią ochronną. Podstawowa klasa zabezpieczenia okna. Stosowane z domach jednorodzinnych, miejscach narażonych na próbę włamania.
44.4 P4                                
Szkło antywłamaniowe z 4mm folią ochronną. Stosowane z lokalach gospodarczych, sklepach, kioskach, witrynach, miejscach mocno narażonych na próby włamania lub wandalizmu

Termoizolacyjne

                           

SZYBY O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH TERMICZNYCH

 

Typ okna Możliwy do zastosowania pakiet szybowy
Okno Classic maksymalnie 4/16/4 Ug=1,0
Okno Rodeo maksymalnie 4/16/4/16/4 Ug=0,5
Okno Sirius maksymalnie 4/16/4/16/4 Ug=0,4
Okno Standard maksymalnie 4/16/4 Ug=1,0
Okno Plus maksymalnie 4/16/4/16/4 Ug=0,6
Okno Profit maksymalnie 4/16/4/16/4 Ug=0,5
Okno Capital
maksymalnie 4/16/4/16/4 Ug=0,4

Ornamentowe

1

  

2

  

3

  

4

  
               

5

 

6

 

7

 

8

 
               

9

 

10

 

11

 

12