Nawiewki

Nawiewki

Nawiewki

Zadaniem nawiewników jest zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń poprzez umożliwienie dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń.

Zalety

* Umożliwiają prawidłową pracę systemu wentylacji naturalnej i mechanicznej wentylacji wywiewnej
* Umożliwiają regulację strumienia powietrza w zależności od warunków pogodowych oraz wymagań  użytkowników
* Poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach
* Ograniczają ryzyko zawilgocenia pomieszczeń i rozwoju pleśni i grzybów w mieszkaniu

Mechaniczne

Rodzaj sterowania Sterowanie ręczne
Zasada działania Ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika
Wydajność [m3/h]  6 - 30 m3/h
Zastosowanie Najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku doprowadzenia powietrza do pomieszczeń mieszkalnych z urządzeniami gazowymi takimi jak piece, termy, podgrzewacze.

Ciśnieniowe

Rodzaj sterowania Automatyczne - samoregulujące
Zasada działania Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.
Wydajność [m3/h] do 16/20 m3/h
Zastosowanie Okna PCV, drewniane - w miejscach gdzie przepisy nie ograniczają użycia nawiewników ciśnieniowych i higrosterowanych

Higrosterowane

Rodzaj sterowania Automatyczne - samoregulujące
Zasada działania Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.
Wydajność [m3/h] 7 - 28 m3/h
Zastosowanie

Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność   w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną

 

Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz

 

Istnieje możliwość blokady w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały dopływ powietrza

 

W zależności o sposobu montażu zmienia się kierunek nawiewu powietrza (pionowo w górę lub ukośnie)

 

Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego