Najczęstsze pytania

Zjawisko interferencji światła

Zjawisko interferencji światła zwane prążkami Brewstera pojawia się w szybach zespolonych wówczas : - gdy są one wykonane ze szkieł o bardzo małej różnicy grubości, mieszczącej się w przedziale od 400 do 700 nm, tj. długości składowych fal światła białego. Stosowane w szybach zespolonych szkło float charakteryzuje się minimalnymi różnicami grubości, co stanowi jego wielką zaletę. Zastosowanie szkła float do budowy szyby zespolonej może prowadzić do powstania niepożądanego zjawiska interferencji światła. W szkle ciągnionym, produkowanym metodą Pittsburgh, różnice grubości są znacznie większe niż w szkle float, dlatego przy zastosowaniu go w szybie zespolonej prążki Brewstera praktycznie nie występują, - oraz gdy równocześnie obie tafle znajdują się względem siebie pod niewielkim kątem, tj. gdy różnica równoległości tafli jest rzędu od 400 do 700nm. Różnica ta w praktyce jest niezauważalna i nie wpływa na właściwości użytkowe szyby zespolonej. Przy zaistnieniu obu opisanych wyżej warunków, następuje interferencja światła, widoczna w postaci szerokich plam, pasów lub pierścieni, rozmieszczonych w różnych miejscach na powierzchni szyby zespolonej. Zjawisko to jest bardziej widoczne przy oglądaniu szyby pod kątem.

Lód na oknach

Jakie są czynniki które wpływają na taką sytuacje? Na taką sytuację wpływa przede wszystkim podwyższona wilgotność w pomieszczeniu. Poza tym prawdopodobnie (jak prawie wszyscy posiadacze okien z PCV) na obwodzie szyby jest aluminiowa ramka, która tworzy takzwany "mostek cieplny". Przy dużym mrozie może on powodować takie schłodzenie fragmentów okna, że aż pojawia się na nich lód.

Grzyb po wymianie okien

Po założeniu okien PCV pojawił się w narożniku ścian i sufitu czarny nalot, który cały czas się rozrasta. Na ścianach widać wyraźne zawilgocenie w postaci kropel wody. Przyczyn powstawania pleśni może być kilka, w pierwszej kolejności proponujemy sprawdzić i poprawić działanie wentylacji grawitacyjnej. Sprawdzenie powinno polegać na kontroli drożności pionów wentylacyjnych, następnie należy doprowadzić potrzebną ilość powietrza z zewnątrz do mieszkania, można to zrobić za pomocą nawiewników okiennych np. www.brevis.com.pl lub www.aereco.com.pl .Wilgotność względna powietrza powinna wynosić ok. 55-60 %. Mieszkanie musi być odpowiednio ogrzewane, aby nie doprowadzić przemarzania ścian.

Dzwiękochłonność okien

Dźwiękochłonność okien uzyskuje się poprzez zastosowanie szyb o różnej grubości oraz wypełnienie gazem ciężkim np. sześciofluorkiem siarki, dodatkowo stosuje się specjalistyczne profile i uszczelki zgrzewalne np. zwykłe okna posiadaja dźwiękochłonność 34 dB. Fabryka okien PLAS-BUD w standardzie stosuje profile dźwiękochłonne pięciokomorowe jak również uszczelki zgrzewalne dwukomorowe co w połaczeniu ze standardowym pakietem daje dźwiękochłonność na poziomie 36 dB (potwierdzone badaniami Instytutu Techniki Budowlanej) co w efekcie daje produkt tłumiący niepożądany hałas aż o 50% więcej !! niż okna o współczynniku dźwiękochłonności 34 dB.

Duża wilgotność w mieszkaniu

Wyraszanie się pary wodnej na wewnętrznej stronie szyby jest zjawiskiem, które ma miejsce gdy wewnątrz pomieszczenia panuje duża wilgotność oraz jest duża różnica temperatur (wewnętrznej i zewnętrznej); jest to tzw. punkt rosy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić jak działa wentylacja grawitacyjna w mieszkaniu. Jeśli działa prawidłowo, to do pomieszczeń trzeba doprowadzić świeże powietrze, tak aby umożliwić jego wymianę. Można to zrobić poprzez zainstalowanie np. nawiewników.

Wilgotność pomieszczeń mieszkalnych powinna oscylować w granicach 45-55% wilgotności względnej; do pomiaru używa się higrometru. Wilgotność powyżej 65% sprzyja rozwojowi grzybów pleśniowych. Pochłaniacz wilgoci można zastosować, nie mniej jednak nie usunie on przyczyny lecz jedynie skutki. Na rynku są chemiczne pochłaniacze wilgoci, niestety nie wiemy jaką mają skuteczność..

Dlaczego zaparowana jest tylko jedna z szyb?

Jeśli zaparowanie szyby występuje wewnątrz pakietu to szyba zespolona jest nieszczelna, a jeśli zaparowanie szyby występuje od strony pomieszczenia to prawdopodobnie nie jest to szyba z powłoką niskoemisyjną lub przy montażu pomylono stronę wewnętrzną z zewnętrzną.

Dlaczego na szybach wyrasza się para wodna?

Okna w sezonie zimowym bardzo się pocą pomimo włączonej wentylacji. Ościeżnica również jest cała mokra. Po otworzeniu skrzydła okiennego w jednej sekundzie szyba jest zaparowana. Pojawia się niezbyt ładny ciemny nalot w miejscach gdzie najczęściej spływają krople wody z szyby i nie udaje się tego usunąć detergentem. Należy sprawdzić poprawność działania wentylacji grawitacyjnej oraz zapewnić dopływ świeżego powietrza poprzez intensywne lecz krótkie wietrzenie pomieszczenia lub zastosować nawiewniki. Najczęstszą przyczyną wyraszania się pary wodnej na szybie jest zbyt duża wilgotność w pomieszczeniach.

Czy najlepiej czyścić szyby i ramy okien z PCV?

W salonach sprzedaży Fabryki Okien PLAS-BUD można kupić zestaw pielęgnacyjny do czyszczenia okien PCV.